Prestasjons kalkulator

Treningsprogresjon

Denne kalkultoren regner ut hvilken prestasjonsklasse utøveren ligger på. Prestasjonsklassen brukes til å finne anbefalt treningsmengde for utøveren. Dette gjøres gjennom klubbens treningsmengde kalkulator.

Skriv navn på utøver:

Skriv inn alder på utøveren:

Prestasjonsklasse

Her kommer utøverens prestasjonsklasse.

Anbefalt treningsmengde: